Frågor & Svar

På denna sida redovisar styrelsen svar på återkommande frågor av allmän karaktär.


Välj kategori: 

Ekonomi


Fråga:

Kan vi göra ROT-avdrag för samfällighetens renoveringsarbeten?

Svar:

Nej, tyvärr gäller inte ROT för samfällighetsföreningar. På skatteverkets hemsida står följande: "ROT-arbete på samfälligheter ger inte rätt till skattereduktion. Exempelvis ger inte byggnadsarbete som utförs på garagelänga som är belägen på samfälld mark rätt till skattereduktion." Se skatteverkets sida om ROT.


Fråga:

Varför har samfälligheten så höga elkostnader?

Svar:

Då Stångåstaden köpte marken av kommunen så avtalades det att kommunen inte skulle stå för driftskostnaderna för belysning på gång- och cykelvägarna i området. Samfällighetens styrelse har vid upprepade tillfällen försökt förmå kommunen att bidra till kostnaderna för belysningen i området, men tyvärr utan framgång. Utöver detta så har vi även höga elkostnader för garagen, vilket sannolikt beror på att vissa använder otillåten utrustning med hög energiförbrukning i våra garage.


Fråga:

Vem ansvarar för att samfällighetsavgiften betalas vid ägarbyte?

Svar:

Samfällighetsavgiften betalas halvårsvis i maj och oktober. Avgiften som betalas i maj avser perioden januari-juni och oktoberavgiften perioden juli-december. Praxis är att säljare och köpare delar upp avgiften mellan sig för det kalenderhalvår då ägarbytet sker, så att respektive part betalar för den period man står som ägare för fastigheten. Formellt sett är det dock den som står som ägare till fastigheten den 31/5 som ansvarar för att majavgiften betalas och den som står som ägare den 31/10 som ansvarar för att oktoberavgiften betalas.