Aktuellt

På denna sida redo­visas aktuella händel­ser och på­gående arbete. Har du åsik­ter om det som händer i fören­ingen, kontakta styrelsen.

Observera att notiserna nedan kan komma att uppdateras efter­hand, därav anges senaste upp­daterings­datum i anslut­ning till varje notis.

För att inte missa viktig informa­tion som publi­ceras på hem­sidan kan du prenume­rera på vårt nyhets­brev. Skicka ett mail till info och skriv "Anmälan Nyhetsbrev" i ämnes­raden. Då får du mail när det finns ny information av vikt på hemsidan, t.ex. när ett nytt protokoll finns tillgängligt. (Avanmälan görs genom ett mail till samma adress.)

Protokoll från styrelsemötet 2022-10-25

(uppdaterad 2022-11-19)

Protokoll från styrelsemötet som hölls 2022-10-25 finns nu på protokollsidan.

Nästa styrelsemöte 28:e november

(uppdaterad 2022-11-12)

Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 28:e november kl 18:30, i samfällighetens möteslokal på Grengatan.

Planteringsförslag, innergårdar

(uppdaterad 2022-09-29)

Just nu inväntar vi offerter från olika entreprenörer inför kompletterande renoveringar av gårdarna:

 • Långgatan 2-30
 • Långgatan 25-61
 • Grengatan 54-60

Se skisser på planteringsförslagen i bifogad PDF: Planteringsförslag (PDF)

Information om laddboxarna

(uppdaterad 2022-09-13)

Torsdagen den 1/9 höll InCharge en presentation om hur våra nya laddboxar och tjänsten bakom dessa fungerar. Presentationen finns att ladda ner som en PDF: InCharge - Presentation Vidingsjö IX

För att aktivera ert ladduttag skicka följande uppgifter till laddbox@vidingsjo9.se:

 • Namn
 • Adress
 • Garagenummer
 • Laddboxuttagets ID-nummer

Från det att ert ladduttag aktiveras så betalar ni abbonemangsavgift till InCharge (59kr+moms/mån) samt del i samfällighetens fasta kostnader för elabonnemanget.

Ni behöver även registrera er hos InCharge. Information om hur ni registrerar er och ansöker om laddkort och installerar och aktiverar InCharges mobil-app hittar ni i informationsbroschyren: Välkommen till InCharge

OBS: I informationsbroschyren är det lite otydligt att appen fungerar med våra laddare, men så är fallet. Våra boxar är registrerade som publika, men syns inte i några kartor över laddplatser. Att laddarna är publika innebär att exempelvis en gäst kan låna er laddare för att ladda med sitt eget konto (och därmed betala för sin elkostnad). För att detta ska fungera behöver dock ladduttaget vara aktiverat. Med appen kan ladduttaget fjärrstyras, d.v.s. laddaren kan slås av/på genom appen.

Informationsmöte om laddboxanvändning

(uppdaterad 2022-08-26)

Torsdagen den 1:a september kl 19 hålls ett informationsmöte om hur man tecknar abonnemang och kommer igång med användningen av laddboxen i garaget. Mötet hålls i församlingslokalen vid Vidingsjö kyrka.

Efter mötet kommer information även att läggas ut här på hemsidan.

Driftsättning av laddboxarna på Grengatan

(uppdaterad 2022-08-21)

Tisdag-torsdag under den kommande veckan (23-25/8) behöver el-entreprenören återigen tillträde till samtliga garage på Gregatan som fått en box installerad (ladd-box eller annan utrustning), liksom måndag 29/8. Dessa garage behöver även tömmas på bilar. Under denna period kommer slutlig driftsättning av laddboxarna att ske. Under helgen däremellan (fredag-söndag 26-28/8) kan garagen dock nyttjas som vanligt.

Viktigt: Om ert garage inte kan öppnas med huvudnyckel, så måste ni lämna nyckel (alt. fjärrkontroll till garageportsöppnare) till Kenneth Biveland, Grengatan 36, tel: 072-445 26 61. Detta gäller alltså er som fått någon form av box installerad i ert garage.

Driftsättningen på Långgatan är redan klar och en informationsträff, om hur man skaffar sig abbonnemang och kommer igång med användningen av laddboxen, planeras till den 1/9. Plats meddelas här på hemsidan (vi försöker få tag på en lokal med kort varsel, om det inte lyckas kommer mötet att hållas utomhus).

Laddboxarna är inkopplade, men kan inte användas ännu!

(uppdaterad 2022-08-15)

Vissa laddboxar i garagen lyser nu, men man får inte försöka ladda via dem ännu, eftersom konfigurationen inte är klar och elektroniken kan påverkas om man försöker!

För att kunna ladda måste man teckna ett abbonemang och kvittera ut laddkort. Detta beräknas vara redo inom några veckor. Innan dess kommer entreprenören återigen behöva åtkomst till alla garage med installationer för slutgiltig uppstart. Information om detta kommer att anslås på garagen och på hemsidan.

Åtkomst till samtliga nya el-installationer i garagen

(uppdaterad 2022-08-01)

Entreprenören är nu igång med att slutföra arbetet med elinstallationerna. För att göra detta behöver de tillträde till samtliga garage som fått en box installerad (ladd-box eller annan utrustning). Vi ber därför er som fått utrustning installerad i ert garage att inte parkera bilen i garaget under denna vecka och nästa (v31-32), så att arbetet kan slutföras.

Viktigt: Om ert garage inte kan öppnas med huvudnyckel, så måste ni lämna nyckel (alt. fjärrkontroll till garageportsöppnare) till Kenneth Biveland, Grengatan 36, tel: 072-445 26 61. Detta gäller alltså er som fått någon form av box installerad i ert garage.

Övrigt återställningsarbete (kantsten, grässådd etc) dröjer ytterligare några veckor och fram till dess kan parkeringarna utanför garagen användas som vanligt.

Målningsarbete

(uppdaterad 2022-08-01)

Samfälligheten har ett antal utemöbler som behöver målas om. Till detta söker vi 1-2 personer som kan utföra arbetet mot ersättning, någon gång under de närmaste veckorna. Anställningen är en timanställning och arbetstiden styrs bland annat av vädret. Samfälligheten köper färg och övrig utrustning. Handledning ges. Lön enligt avtal.

Maila din ansökan snarast till grönområdesansvarig Olle Nylin (mailadress finns på kontaktsidan).

Påminnelse om inbetalning

(uppdaterad 2022-06-28)

Kassören påminner om att första inbetalningen (10 000 kr) för eluppgraderingen och installation av laddbox ska göras senast 30/6.

Bevattning av nyplanteringar

(uppdaterad 2022-06-28)

Grönområdesansvarig ber alla som bor på gårdar med nyplanteringar att hjälpa till med bevattning nu under sommaren, för att undvida merkostnader för föreningen. Det är väldigt dyrt att anlita en entreprenör att köra ut vatten för bevattning och det skulle behöva göras väldigt frekvent för att inte nyplanteringarna ska torka ut. Vi ber därför alla boende på dessa gårdar att hjälpa till med detta.

Grönområden

(uppdaterad 2022-06-28)

På begäran publicerar vi skötselbeskrivningen för våra grönområden, där det framgår vad grönområdesentreprenören har för åtaganden. Detta dokument och många andra, återfinns på arkivsidan.

Garagen kan nyttjas

(uppdaterad 2022-06-28)

Garagen kan nyttjas som vanligt nu under sommaren. Inkoppling av el och laddboxar kommer att inledas under vecka 31 och vid detta tillfälle kommer även åtkomst till laddboxarna att krävas, så just då vill vi att ni inte parkerar bilen i garaget. Information om när installatörerna behöver tillgång till laddboxarna kommer att sättas upp på garagen eller delas ut i brevlådorna.

Frågor om laddboxens placering

(uppdaterad 2022-06-28)

Vi har fått in flera frågor och synpunkter om laddboxens placering i garagen. Den ursprungliga tanken var att de skulle sitta mitt emellan två garage, men då det visade sig att de har en stor underhållslucka som öppnas utåt så skulle hålet i väggen behövts göras så stor att reglar etc hade behövts kapats och det var helt enkelt inte görbart. Därför hamnade de istället i ett av garagen, men med åtkomst till ladduttag från det angränsande garaget.

Garageansvarig sökes

(uppdaterad 2022-06-20)

Samfälligheten söker fortfarande en person till uppdraget som garageansvarig i föreningen. I uppdraget ingår att vara kontaktperson för frågor som har med garagen att göra, ha hand om huvudnyckeln och hjälpa till om någon inte kommer in i sitt garage etc.

Att utföra enklare underhåll (såsom att smörja gnisslande portar) eller anlita någon annan för underhållsarbete, mot timpenning, kan också vara aktuellt. Uppdraget arvoderas med 6000 kr/år och därtill tillkommer alltså timpenning vid underhållsarbete (150 kr/h, efter ö.k. med ordförande).

Bilkörning på innergårdar

(uppdaterad 2022-06-20)

Styrelsen påminner återigen om att biltrafik på våra innergårdar endast tillåts för i- och urlastning och då i gångfart, alltså på barnens och de gåendes villkor i krypfart.

På en gård missköts detta så till den grad att flera boende på gården nu bett om att få en fjäderbelastad bom uppsatt vid infarten, för att stävja den omfattande biltrafiken på gården. Ni uppmanas förstås att begränsa biltrafiken själva, så att detta inte ska bli nödvändigt, men bättring krävs!

Synpunkter efter gårdsrenoveringar

(uppdaterad 2022-06-20)

Nu när gårdsrenoveringarna till slut är genomförda så är det dags att börja titta på kompletterande åtgärder där allt inte blivit fullt ut till belåtenhet. Styrelsen uppmanar därför boende som har synpunkter på sin gård att skicka sina synpunkter till grönområdesansvarig så att de kan beaktas vid kommande översyn av våra gårdar. Se kontaktinformation på kontaktsidan.

Vattning av nyplanteringar

(uppdaterad 2022-06-20)

Styrelsen uppmanar medlemmar som bor på nyligen renoverade gårdar att hjälpas åt att vattna nyplaneringarna, för att säkerställa växternas överlevnad.

Katalysatorstöld på Långgatan

(uppdaterad 2022-06-18)

Någon gång under torsdagen stals katalysatorn från en bil parkerad på Långgatan. Har någon sett något hör av er till polisen på 114 14. Ser ni vad ni misstänker är ett pågående brott, larma polisen på 112.

Se inslag om katalysatorstölder på SVT nyheter: Så går det till när katalysatorer stjäls

Arbetet med elen i våra garage är igång

(uppdaterad 2022-05-19)

Arbetet med att montera laddboxar i våra garage påbörjades som planerat denna vecka och beräknas vara klart till midsommar.

Vi har fått frågor om när ni som garageinnehavare får tillgång till garagen igen. Svaret är att så snart laddboxarna är monterade och kablar är dragna är det fritt fram att utnyttja garagen igen. MEN blockera inte laddboxarna! De måste vara åtkomliga för konfigurering i ett senare skede. Entreprenören är tacksam om ni tar bort spikar mm på bakre väggen och de två bakersta takbjälkarna inför monteringen. Detta för att undvika olyckor i samband med arbetet.

Så här ser en laddboxinstallation ut. Laddkabeln ansluts på sidan av boxen under locket med texten CTEK. Laddbox

Vi återkommer med information om hur och när laddboxarna kan aktiveras.

Protokoll från föreningsstämman 2022-04-26

(uppdaterad 2022-05-08)

Protokoll från föreningsstämman som hölls 2022-04-26 finns nu på protokollsidan.

Arbetet i garagen påbörjas den 16:e maj

(uppdaterad 2022-05-02)

Arbetet med uppgradering av el och installation av laddboxar i garagen påbörjas den 16:e maj. Information om detta har delats ut i brevlådan hos samtliga berörda hushåll (d.v.s. alla villaägare och sju hyresgäster) och finns även för nedladdning nedan.

Här återfinns även detaljerad tidplan för vart och ett av garagen som påverkas och som alltså måste tömmas inför arbetet enligt instruktion i informationsbladet.

Eventuella justeringar av tidplanen kommmer fortlöpande att annonseras här på hemsidan.

Overview

Uppgradering av el och installation av laddboxar påbörjas i mitten av maj

(uppdaterad 2022-04-28)

Arbetet med uppgradering av el och installation av laddboxar i villaägarnas garage planeras nu att påbörjas i mitten av maj. Då arbete pågår i respektive garagelänga måste inre halvan av garagen vara helt tömda (även ev. hyllor och liknande avlägsnas).

Mer information och tidplan kommer ut inom kort.

Välkomna på föreningsstämma 26:e april

(uppdaterad 2022-04-10)

Välkomna till samfällighetens ordinarie föreningsstämma tisdagen den 26:e april kl 18:30, på Aftongatan 98. Ingång sker från baksidan närmast lekplatsen. (Vidingsjöskolans matsal är för närvarande inte bokningsbar, varför vi har varit tvungna att hitta en annan möteslokal denna gång.)

Kallelse till stämman har delas ut i brevlådorna och återfinns även nedan. Nedan finns även samtliga bilagor för nedladdning:

/ Styrelsen

Uppgradering av el och installation av laddboxar i våra garage

(uppdaterad 2022-04-03)

Starten för arbetet med att uppgradera elen och installera laddboxar i våra garage är försenad och kommer troligen att komma igång först framåt sommaren.

Föreningsstämman 2022-04-26

(uppdaterad 2022-04-03)

Föreningsstämman kommer att hållas tisdagen den 26:e april kl 18:30.

Då Vidingsjöskolans matsal för närvarande inte är tillgänglig för uthyrning så kommer stämman att hållas i annan möteslokal, förmodligen på Aftongatan. Kallelse kommer som vanligt att delas ut i medlemmarnas brevlådor och bilagorna kommer att läggas ut här på hemsidan inför stämman.

Protokoll från styrelsemötet 2022-03-22

(uppdaterad 2022-04-03)

Nu finns protokoll från styrelsemötet som hölls 2022-03-22 på protokollsidan.

Uppgradering av el och installation av laddboxar i våra garage

(uppdaterad 2022-02-13)

Som meddelats i protokollet från styrelsemötet 2022-01-17 har samfälligheten beviljats bidrag från Naturvårdsverket avseende installation av laddboxar i våra garage. Det godkända bidraget blev till och med något högre än vad vi hade hoppats; Vi fick 70 000 kr över det angivna maxtaket på 2 000 000 kr.

Den 1:a mars kommer styrelsen att träffa Vattenfall som ska utföra installationerna, för att diskutera genomförande och tidplan. Så snart en tidplan finns framtagen kommer den att publiceras här på hemsidan.

Uttaxeringen för att täcka kostnaderna utöver bidraget kommer att ske i två steg, med en uttaxering innan arbetet utförs och återstående då arbetet är klart.

Det har även tillkommit en del frågor och svar i detta ämne.

Protokoll från styrelsemötet 2022-02-07

(uppdaterad 2022-02-13)

Nu finns protokoll från det extra styrelsemöte som hölls 2022-02-07 på protokollsidan.

Vid detta extra möte fattades beslutad om vilken entreprenör som kommer att anlitas för grönområdesskötseln från 1:a april.

Motioner till föreningsstämman

(uppdaterad 2022-02-08)

Motioner till föreningsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast den sista februari, för att säkerställa att dessa hinner förberedas för beslut på stämman.

Gott nytt år!

(uppdaterad 2021-12-31)

Gott nytt år önskar vi er alla!

Gott nytt år!

Eluppgraderingen av garagen ytterligare försenad

(uppdaterad 2021-12-07)

Ansökan för statligt bidrag hanteras fortfarande hos Naturvårdsverket. Fortsatt uppföljning och påtryckning pågår från föreningens sida för att påskynda detta. Naturvårdsverket håller nu på att ta fram ett kompletterande frågeunderlag, där samfälligheten får garantera att vi inte är ett affärsdrivande företag, vilket kan ge oss möjlighet att få ytterligare 70 000 kr i bidrag utöver vad tidigare angivits. Detta skulle innebära ett fullt bidrag på 15 000 kr/garage (det innebär alltså att vi har möjlighet att få 70 000 kr mer än de 2 miljoner kronor där övre gränsen för bidraget normalt ligger).

Vår entreprenör Vattenfall är nu uppbokad på andra uppdrag en bit in på 2022, så utbyggnaden kommer sannolikt inte igång förrän tidigast framåt senvinter/vår 2022.

Vakanta uppdrag inom samfälligheten

(uppdaterad 2021-10-31)

Samfälligheten saknar fortfarande personer som kan hjälpa till med följande uppgifter:

 • Valberedning - Vi har en person som ställer upp, men det behövs 1-2 personer till som kan hjälpa till att säkerställa att vi får ihop en styrelse även nästa år.
 • Garageansvarig - Två personer har meddelat att de gärna hjälper till med praktiskt arbete, men vi saknar fortfarande en person som är villig att vara kontaktperson.

Information angående uppgradering av elen i garagen

(uppdaterad 2021-09-26)

Projektet med uppgradering av elen i garagen är försenat beroende på att vi ännu inte fått vår ansökan om statsbidrag beviljad, på grund av lång handläggningstid hos Naturvårdsverket. Vi ser ingen anledning att tro att vår ansökan inte kommer att beviljas, men vi måste ändå invänta det formella beskedet innan vi kan påbörja arbetet.

Vi hoppas och tror att ett beslut kommer inom några veckor, varefter arbetet kan att inledas. Tidplanen kommer att läggas ut på hemsidan så snart planeringen är fastställd.

Cirka en vecka innan arbetet påbörjas kommer vi, genom anslag på garagen, uppmärksamma innehavarna om de åtgärder som måste vidtas för att bereda entreprenören tillgång till garagen (se också skriftlig information som tidigare lämnats till samtliga boenden inom området). Frågor skickas till samfällighetens ordförande (se kontaktuppgifter på kontaktsidan).

Justerat protokoll från extra föreningsstämman om elbilsladdning

(uppdaterad 2021-07-06)

Det justerade protokollet från föreningsstämman angående elbilsladdning som hölls 8/6, ajournerades för omröstning och återupptogs 15/6, finns nu tillgängligt på protokollsidan.

Resultat från extra föreningsstämman om elbilsladdning

(uppdaterad 2021-06-15)

Resultatet av stämmans omröstning bifaller förslaget att, under förutsättning att statsbidrag erhålls:

 • Att uppdra Tekniska Verken att beställa uppgradering av el till området.
 • Att anlita Vattenfall för montering och drift av anläggningen.
 • Att samtliga 138 garage, som disponeras av villaägarna, skall förses med utrustning för att möjliggöra laddning av bilar.
 • Att uttaxera respektive villaägare maximalt 20 000 kr för att täcka installationskostnaderna.
 • Att uppdra till styrelsen att verkställa stämmans beslut.

108 av de 139 röstberättigade röstade, varav:

 • Ja: 75 st (69,4%)
 • Nej: 33 st (30,6%)

Presentation

Styrelsen kommer nu omgående att söka bidrag för projektet hos Naturvårdsverket.

Preliminärt protokoll från extra föreningsstämman om elbilsladdning

(uppdaterad 2021-06-11)

Ett preliminärt protokoll från föreningsstämman som hölls på stora lekplatsen i tisdags kväll finns nu tillgängligt på protokollsidan. Röstningen avslutas på söndag 13/6.

Stämman återupptas, på stora lekplatsen, den 15/6 kl 18:30 då resultatet av röstningen kommer att redovisas och fastställas.

Extra föreningsstämma genomförd - röstning pågår nu till söndag

(uppdaterad 2021-06-08)

Vi tackar för den goda uppslutningen vid kvällens extrastämma och riktar ett särskilt tack till arbetsgruppen som utfört ett gediget arbete med att förbereda förslaget och upphandlingen som vi nu alla får ta ställning till.

Stämman är nu ajournerad och röstning går till enligt anvisningarna i kallelsen till stämman, se inlägg nedan från 22/5. Stämman avgör genom majoritetsbeslut, d.v.s. det förslag som får flest röster (ja/nej) gäller för samtliga medlemmar. En utebliven röst är därmed en röst på majoriteten, så se till att ni gör er röst hörd!

Röstning pågår fram till söndag 13/6 och redovisas tisdagen den 15/6, återigen vid stora lekplatsen kl 18:30. Efter mötet kommer resultatet även att läggas ut här på hemsidan.

För er som ännu inte tagit ställning påminner vi om att det finns många bra frågor att ta del av under Frågor & Svar.

Presentation Presentation Effektillgänglighet Presentation

Klicka på bilderna ovan för att visa dem i full storlek.

Stöld i garage

(uppdaterad 2021-05-27)

Under gårdagen stals vinterdäck ur ett garage på Långgatan. Kontrollera gärna era garage och polisanmäl om ni blivit av med något.

Frågor inför extrastämman

(uppdaterad 2021-05-24)

I den takt det inkommer skriftliga frågor inför extrastämman, om uppgradering av elnät och installation av laddboxar, lägger vi ut svaren på dessa under Frågor & Svar.

Frågor skickas till föreningens ordförande på mailadressen ordförande.

Extra föreningsstämma 8:e juni

(uppdaterad 2021-05-22)

Styrelsen kallar till extra föreningsstämma för att besluta om uppgradering av elnät och installation av laddboxar i villaägarnas garage.

Stämman kommer att inledas tisdagen den 8 juni kl 18:30 för information och presentation av beslutsunderlag. Stämman ajourneras därefter, för att genomföra omröstning via skriftlig enkät.

Ett majoritetsbeslut för förslaget innebär att samtliga villaägare delar på installationskostnaderna, som efter statligt bidrag innebär en extra uttaxering på upp till 20 000 kr per villaägare.

Stämman är tänkt att ske fysiskt utomhus vid stora lekplatsen, men kan komma att skifta till en digital stämma om så krävs med tanke på rådande pandemi och restriktioner eller otjänlig väderlek. Information om detta kommer i så fall att läggas upp här på hemsidan.

Stämman återupptas igen tisdagen den 15 juni kl 18:30, där resultatet av omröstningen fastställs och offentliggörs.

Se kallelse och föredragningslista samt bilagor nedan (delas även ut i villaägarnas brevlådor):

/ Styrelsen, 2021-05-22

Protokoll från konstituerande styrelsemöte

(uppdaterad 2021-05-20)

Nu finns protokollet från det konstituerande styrelsemötet som hölls direkt efter avslutningen av den ordinarie stämman 2021-05-11 på protokollsidan.

Protokoll från den årliga föreningsstämman

(uppdaterad 2021-05-20)

Protokollet från den årliga föreningsstämman, med resultatet från den skriftliga omröstningen, finns nu på protokollsidan.

Beslutsenkät och preliminärt protokoll från föreningsstämman

(uppdaterad 2021-05-03)

Ett preliminärt protokoll från föreningsstämman som hölls i torsdags kväll finns nu tillgängligt på protokollsidan. Vi väljer att lägga ut det redan nu, trots att det ännu inte blivit ordentligt justerat, så att även de som inte närvarade vid mötet kan ta del av vad som presenterades och diskuterades innan ni röstar.

Alla medlemmar har fått en beslutsenkät i sina brevlådor, som vi uppmanar er att ta del av och att rösta genom att följa anvisningarna. Vi hoppas att ni gör er röst hörd och hjälper föreningen att på detta sätt genomföra en Coronasäker stämma.

Stämman återupptas, i digital form, den 11/5 kl 18:30 då resultatet av röstningen kommer att redovisas och fastställas. Samma möteslänk som till första mötet gäller även för detta möte och den finns i dokumentet "Kallelse och föredragningslista" bland bilagorna till föreningsstämman nedan.

/ Styrelsen, 2021-05-03

Konstituerande styrelsemöte

(uppdaterad 2021-04-26)

Konstituerande styrelsemöte kommer att hållas i direkt anslutning till stämmans återupptagande den 11/5. Vänligen notera att detta har ändrats sedan protokollet från föregående styrelsemöte skrevs, då vi behöver få den nya styrelsen konstituerad så snart som möjligt.

Föreningens ordförande avgår

(uppdaterad 2021-04-26)

Föreningens ordförande Gabor Lorant meddelade idag att han avgår på egen begäran, med omedelbar verkan. Vice ordförande Kristian Gjessing blir därmed tillförordnad ordförande, till dess att en ny ordförande väljs vid föreningsstämman.

Vi tackar Gabor för hans insatser i styrelsen under tre år, varav de senaste två som ordförande i föreningen.

Välkomna på föreningsstämma 29:e april

(uppdaterad 2021-04-11)

I år kommer föreningsstämman ske digitalt på distans med hänseende till Covid-19, rådande smittorisk, rekommendationer och restriktioner. Kallelsen till stämman delas ut i brevlådorna och återfinns även nedan.

Stämman kommer att inledas den 29/4 kl 18:30 där information och beslutsunderlag presenteras. Stämman ajourneras därefter, för att genomföra omröstning av beslut via skriftlig enkät.

Stämman återupptas därefter igen den 11/5 kl 18:30, där resultatet av beslutsomröstningarna fastställs och offentliggörs. Se bifogade dokument med mer information.

Se information om stämman, kallelse och föredragningslista med bilagor nedan:

/ Styrelsen, 2021-04-11

Föreningsstämma

(uppdaterad 2021-03-30)

Föreningsstämman kommer i år att hållas i digital form. Mötet kommer dock att ajourneras efter att all information getts, för att beslutsomröstning ska kunna ske skriftligen, innan mötes återupptas igen.

Preliminärt datum för stämmans inledning är torsdagen den 29/4, för att återupptas igen tisdagen den 11/5 efter insamlande av skriftliga röster. Mer information kommer framöver.

Garageregler

(uppdaterad 2021-03-30)

Besiktning av våra garage har genomförts. En del garage gick dock inte att komma in i med huvudnyckeln. De boende som berörs kommer att få en lapp i brevlådan med instruktioner och kontaktuppgifter för att tillhandahålla tillträde till sitt garage för besiktning.

Några garage innehöll föremål, installationer eller verksamhet som inte är förenliga med föreningens regler. Ni som berörs här kommer att meddelas skriftligen och få en viss tid på er att återställa garaget i tillåtet skick. I annat fall kommer samfälligheten att göra det åt er och debitera er för arbetet. Reglerna finns att läsa på sidan om samfällighetens Trafik- och ordningsregler.

Vi listar garagereglerna här också för säkerhets skull:

För AB Stångå­stadens och dess hyres­gäster gäller de regler som finns i gällande hyres­avtal.

För småhus­ägarna gäller i princip samma ordnings­regler, men på grund av småhus­ägarens delägande i samfälligheten får dessa regler följande tillämpning:

 1. Småhus­ägaren är ansvarig för all skada på garage och på däri förvarade fordon med tillbehör och reserv­delar om denna skada uppstått genom hans vållande eller någon som gått hans ärenden.
 2. Samfällighets­föreningen är inte ersättnings­skyldig för eventuell uppkommen skada på småhus­ägarens fordon med tillbehör och reserv­delar eller för stöld därav.
 3. Verkstads­arbeten eller större reparationer får inte utföras i garaget, ej heller biltvätt. Garage­port skall hållas stängd när garaget lämnas.
 4. Förbättring av garage, exempelvis uppsättning av isolering, innerväggar-tak, el­installationer etc får inte utföras utan att först inhämta styrelsens godkännande. Detta på grund av brand­försäkrings­villkor.
 5. Endast anslutning av motor­värmare (s k dopp­värmare) är tillåten. Styrelsen kan om särskilda skäl föreligger tillåta större el­installation. Elnäten är av kostnads­skäl inte dimensionerade för stor el­förbrukning.

Information från arbetsgruppen för uppgradering av el i garage och P-platser

(uppdaterad 2021-03-14)

Se lägesrapport från arbetsgruppen i länken nedan.

Information från arbetsgruppen för uppgradering av el i garage och P-platser (PDF)

Stångåstadens grovsopscontainrar

(uppdaterad 2021-03-01)

Stångåstaden ställer då och då ut grovsopsontainrar i området, för att avlasta sina soprum och som en service till sina hyresgäster som har svårt att frakta sitt grovavfall till återvinningscentralen.

Vänligen observera och respektera att dessa containrar är fullt finansierade av Stångåstaden och därmed endast får nyttjas av Stångåstadens hyresgäster.

Besiktning av elinstallationer och belysning på alla garage inom samfälligheten Vidingsjö IX

(uppdaterad 2021-02-23)

Våra elinstallationer i och utanpå garagen är nu ca 45 år gamla. Som förberedelse för en eventuell uppgradering av elen i garagen och en eventuell uppsättning av laddstolpar, för möjlighet till laddning av elbilar, måste elinstallationerna i garagen besiktigas.

En elektriker kommer att öppna samtliga garage med en huvudnyckel. Elektrikern kommer att rapportera till samfällighetens styrelse om upptäckta trasiga lampor, ledningar och kontakter. Även felaktiga installationer och felaktigt användande av garagen kommer att rapporteras.

Besiktningen kommer att genomföras under de närmaste veckorna. Respektive garageägare kommer inte bli kontaktad före besiktningen.

Kontaktperson för samfällighetens styrelse är Kristin Ljungemyr, se kontaktinformation på kontaktsidan.

Vandalisering på tomt

(uppdaterad 2021-02-10)

En hyresegäst på Grengatan fick blomlådor och brevlåda vandaliserade natten till den 10/2. En mörkklädd person sågs avlägsna sig ifrån platsen i samband med detta.

Uppmärksammar ni ett pågående brott, ring 112 för att larma polisen. Uptäcker ni skadegörelse eller stöld i efterhand, ring 114 14 och polisanmäl, oavsett värdet på det som stulits eller förstörts, så att polisen uppmärksammas på detta.

Nattens intrång och stölder

(uppdaterad 2021-01-14)

Ett tiotal hushåll inom samfälligheten har hört av sig till styrelsen med rapporter om fotspår i snön inne på tomter från natten till torsdag 14/1 och stulen egendom såsom en cykelvagn och diverse trädgårdsprydnader. Polisen är informerad. Fortsätt att hålla utkik och rapportera händelser, både till polisen och oss.

Vi har fått förfrågan om vi inte kan ordna en sms-lista till alla i området så att vi kan larma varandra effektivt. Det har vi inte för avsikt att göra, utan hänvisar istället exempelvis till Facebookgruppen Grannsamverkan Vidingsjö för detta.

Misstänkt person har observerats inne på tomter under natten

(uppdaterad 2021-01-14)

En person har setts röra sig mellan tomter på Långgatan 131-157 inatt kl 03:40. Personen färdades vidare på cykel med täckt cykelkärra, vilken även senare observerades utanför en annan tomt. Polisen larmades, men personen han avlägsna sig från platsen.

Kontrollera om ni saknar något av värde på era tomter och polisanmäl i så fall. Fortsätt att hålla utkik i området.

EDIT: Efter att nyheten lagts upp har fler personer hört av sig och meddelat att de haft besök på tomten under natten (färska fotspår i snön) och cykelvagnen som sågs var förmodligen stöldgods från en boende som blivit av med en sådan i natt.

Stöld från tomt

(uppdaterad 2021-01-10)

En stöld har skett på tomten till Grengatan 117, där en större gasoltub till en gasolgrill försvunnit någon gång under helgen.

Garageansvarig och fler personer till valberedningen sökes

(uppdaterad 2020-12-19)

Föreningen har för närvarande ingen garageansvarig och vi söker däför någon som kan åta sig denna uppgift. Ansvaret innebär att man sköter lättare underhåll av garagen, såsom smörjning av portar. Det ingår även att avtala tid för årligt underhåll av våra avfuktninsanläggningar och släppa in serviceteknikerna i garagen etc. Ersättning utgår, se arvoden.

Stämman lyckades inte tillsätta en komplett valberedning. Helst vill vi ha tre personer i valberedningen, med representanter från både villaägare och hyresgäster. Just nu har vi Roland Frid i valberedningen och han behöver assistans av flera som kan hjälpa till att säkerställa att vi lyckas tillsätta en styrelse även nästa år.

Hör av er till någon i styrelsen eller valberednigen om ni kan tänka er att hjälpa till med något av dessa uppdrag. Kontaktinformation finns på kontaktsidan.

Protokoll från styrelsemöte 2020-12-08

(uppdaterad 2020-12-19)

Nu finns protokollet från styrelsemötet som hölls 2020-12-08 på protokollsidan.

Information från elbilsgruppen

(uppdaterad 2020-12-13)

Elgbilsgruppen har uppdragits av styrelsen att bereda beslutsunderlag för en eventuell utbyggnad av kapaciteten för laddning av elbilar. I dokumentet nedan informerar gruppen om aktuell status för arbetet.

Information från elbilsgruppen, 2020-12-12 (PDF)

God Jul!

(uppdaterad 2020-12-13)

God Jul.

Gårdsrenovering

(uppdaterad 2020-11-16)

Renoveringen av tre gårdar är nu upphandlad och arbetet beräknas komma igång den 23:e november och pågå i ca fyra veckor.

De berörda gårdarna är:

 • Långgatan 32-50
 • Långgatan 63-87
 • Långgatan 89-129

Protokoll från föreningsstämman 2020-09-17

(uppdaterad 2020-10-01)

Nu finns protokollet från föreningsstämman som hölls 2020-09-17 på protokollsidan.

Uppdaterad balans- och resultaträkning

(uppdaterad 2020-09-15)

Efter att våra revisorer påpekat ett fel i balans- och resultaträkningen har detta nu åtgärdats av vår kassör. De felaktiga versionerna har bytts ut mot de rättade, se bilagorna till stämman nedan.

Välkomna på föreningsstämma 17:e september

(uppdaterad 2020-09-15)

Den årliga föreningsstämman hålls torsdagen den 17:e september, klockan 18:30 i Vidingsjöskolans matsal.

På grund av coronasituationen är det denna gång möjligt att delta antingen på plats eller via Skype. Föranmälan kommer dock att krävas, oavsett hur ni önskar delta. Detta för att vi ska kunna garantera att stämman kan genomföras säkert och korrekt.

Det är viktigt att ni tar del av informationen i dokumentet nedan, vilket även har delats ut med kallelsen i era brevlådor. Där framgår även hur föranmälan görs:

Se kallelse och föredragningslista med bilagor nedan.

/ Styrelsen, 2020-09-02

Dialog angående motion om "Uppgradering av elnät samt installation av laddare för elbil"

(uppdaterad 2020-09-07)

En skrivelse med kommentarer till informationen i motionen om "Uppgradering av elnät samt installation av laddare för elbil" har inkommit till styrelsen. Denna skrivelse, samt arbetsgruppens bemötande av denna, publiceras nedan i lösenordsskyddade dokument. Likaså två mailväxlingar mellan medlemmar i föreningen och kommunlantmäteriet, vilka hänvisas till i skrivelsen. Dessa texter publiceras här i lösenordsskyddade dokument, med tillstånd från de inblandade medlemmarna.

Anmälan till föreningsstämman 17:e september

(uppdaterad 2020-09-04)

Mailadressen för att föranmäla sig till föreningsstämman blev dessvärre fel i infor­mat­ions­doku­mentet i föregående inlägg. Detta har nu rättats till och dokumentet uppdaterats med rätt adress. Mailadressen ska vara sekreterare och inget annat. Se mer information i dokumentet "Viktig information om genomförandet av föreningssstämman 2020" nedan.

Dessutom hade de lösenordsskyddade dokumenten skapats på ett sådant sätt så att de inte gick att skriva ut. Även detta har nu korrigerats.

Enkät om laddning av elbilar

(uppdaterad 2020-07-18)

Elbilsgruppen påminner om enkäten som skickades ut för några veckor sedan, angående önskemål om laddning av elbilar i garage eller via laddstolpar. Se till att göra er röst hörd och lämna in den enligt anvisningarna.

Nu målas staketen på Grengatan

(uppdaterad 2020-07-18)

Våra sommarjobbare Vera, Klara, Sandra, Axel och Erik är i gång med att måla samfällighetens staket på Grengatan. Både arbetstempot och stämningen verkar bra. Bilägare på Grengatan får gärna tänka på att lämna minst 1 meter utrymme mellan bilen och staketet, så att ungdomarna kommer åt med målarpenseln.

Staketmålning

Sommarjobb

(uppdaterad 2020-07-04)

Samfälligheten ska måla staketen vid våra parkeringar på Grengatan. Till detta söker vi 1-2 personer som kan göra jobbet, helst under v 29-30. Inte alla delar av staketen skal målas, det är därför viktigt att du/ni samarbetar med berörda fastighetsägare. Annat lämpligt arbete kan tillkomma.

Anställningen är en timanställning och arbetstiden styrs bland annat av vädret (underlaget måste vara torrt). Samfälligheten köper färg och övrig utrustning inkl skyddsglasögon och handskar (obligatorisk att använda). Upplärning och handledning ges. Lön enligt avtal.

Intresserad? Maila din ansökan snarast till Kristian Gjessing, Kristian Gjessing

Stångåstadens grovsopscontainrar

(uppdaterad 2020-06-23)

Till helgen kommer Stångåstaden att ställa ut två grovsopsontainrar i området.

Vänligen observera och respektera att dessa är fullt finansierade av Stångåstaden och endast får nyttjas av Stångåstadens hyresgäster.

 • På Långgatan kommer containern att stå på vändplatsen nedanför gården Långgatan 52-80 (närmast gaveln av Långgatan 52).
 • På Grengatan kommer containern att stå på vändplatsen nedanför gården Grengatan 36-53.
 • De ställs ut där under fredagen den 26/6 och hämtas igen under måndagen den 29/6.

OBS!! Farligt avfall som spillolja, lösningsmedel, färgspill, färgburkar, bekämpningsmedel, frityrolja samt all elektronik ska lämnas till kommunens återvinningsstation och FÅR INTE slängas i grovsopscontainrar.

Uppskjuten stämma och frivillig förskottsinbetalning

(uppdaterad 2020-04-27)

Liksom många andra föreningar har styrelsen beslutat att årets föreningsstämma skjuts upp till efter sommaren. Stadgarna förordar att stämman ska hållas i april, men under rådande extraordinära omständigheter med Covid-19 och Folkhälsoinstitutets rekommendationer för att hålla smittspridningen nere, så väljer styrelsen att frångå detta. Vi hoppas att våra medlemmar har förståelse för detta.

Nytt preliminärt datum för stämman är torsdagen den 27:e augusti. Kallelse kommer som vanligt att gå ut senast två veckor innan stämman.

Styrelsen kommer be om en frivillig förskottsinbetalning av villaägarna under våren i väntan på stämman då den totala summan för 2020 fastställs. Den frivilliga förskottsinbetalningen kommer ligga på 2 900 kr, dvs samma som tidigare år. Avier kommer att delas ut till villaägarna. Att styrelsen väljer att be om en frivillig inbetalning trots att stämman ännu inte hållits beror på att vi vill kunna fortsätta med tex gårdsrenoveringarna. Denna inbetalning dras givetvis från den summa som stämman sedan beslutar för 2020. De som väljer att inte betala in den frivilliga förskottsinbetalningen kommer i stället få betala hela summan efter att stämman har hållits.

Trevlig sommar!

/Styrelsen

Eldning

(uppdaterad 2020-04-11)

Styrelsen har fått flera frågor om vad det är för regler som gäller för eldning på egen tomt. Samfälligheten har inga särskilda regler för detta, utan det är kommunens regler som gäller.

Kommunen avråder generellt sett från att elda utomhus. Om man ändå eldar måste man visa hänsyn, då man inte får orsaka olägenhet för någon annan. Om skada uppstår till följd av eldningen är man personligen ansvarig.

Protokoll från styrelsemöte 2020-03-24

(uppdaterad 2020-04-02)

Nu finns protokollet från styrelsemötet som hölls 2020-03-24 på protokollsidan.

Stämman skjuts upp till efter sommaren

(uppdaterad 2020-04-23)

Liksom många andra föreningar har styrelsen nu beslutat att årets föreningsstämma skjuts upp till efter sommaren. Stadgarna förordar att stämman ska hållas i april, men under rådande extraordinära omständigheter med Covid-19 och Folkhälsoinstitutets rekommendationer för att hålla smittspridningen nere, så väljer styrelsen att frångå detta. Vi hoppas att våra medlemmar har förståelse för detta.

Nytt preliminärt datum för stämman är torsdagen den 27:e augusti. Kallelse kommer som vanligt att gå ut senast två veckor innan stämman.

Har ni frågor eller funderingar kring detta är ni som alltid välkomna att höra av er till oss i styrelsen.

Osäkert om stämman kan hållas i april

(uppdaterad 2020-03-17)

Det är i nuläget osäkert om den årliga föreningsstämman kan hållas i april såsom planerat. Stämman ska enligt föreningens stadgar hållas under april månad och är planerad till tis­dagen den 28:e april.

Vi kommer att följa folkhälsomyndighetens direktiv och om direktiven anger att möten av denna storlek bör undvikas, så skjuter vi upp stämman tills klartecken ges.

Protokoll från styrelsemöte 2020-03-10

(uppdaterad 2020-03-17)

Nu finns protokollet från det extrainsatta styrelsemötet som hölls 2020-03-10 på protokollsidan.

Protokoll från styrelsemöte 2020-02-25

(uppdaterad 2020-03-08)

Nu finns protokollet och en uppdaterad aktivitetslista från styrelsemötet som hölls 2020-02-25 på protokollsidan.

Föreningsstämma 28:e april

(uppdaterad 2020-03-08)

Den årliga föreningsstämman kommer att hållas tisdagen den 28:e april, klockan 18:30 i Vidingsjöskolans matsal.

Sekreterare sökes

(uppdaterad 2020-03-02)

Då samfällighetens sekreterare Hanna Sundin bestämt sig för att avgå ur styrelsen vid stämman i april, så söker samfälligheten nu en ny sekreterare.

Kontakta valberedningen om du kan tänka dig att ställa upp, eller vill veta mer om vad uppdraget handlar om. Se kontaktsidan för kontaktuppgifter.

Nästa styrelsemöte 10:e mars

(uppdaterad 2020-03-08)

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 10:e mars kl 19:00, i samfällighetens möteslokal på Grengatan. Observera att mötet alltså börjar 30 minuter senare än normalt denna gång.

Vid detta möte fokuserar vi på föreningens ekonomi och förslag till budget för kommande verksamhetsår.


Äldre inlägg >>