Samfällighetsavgift

Ordinarie föreningsstämma 2019 fastslog samfällighets­avgiften för 2019 till 5.800 kr, att inbetalas i två omgångar om 2.900 kr vardera i maj och oktober. Inbetalnings­avier delas ut i villa­ägarnas brevlådor.

Betalas inte avgiften i tid tas en dröjsmåls­avgift om 100 kr ut. Behövs ytterligare en påminnelse tas en andra dröjsmåls­avgift om 500 kr ut. Därefter överlämnas ärendet till inkasso.