Arvoden

Följande arvoden beslutades vid föreningsstämman 2019.

Arvoden 2019

Uppdrag Arvode
Ordförande 20.000 kr
Kassör 13.000 kr
Sekreterare 10.000 kr
Grönområdesansvarig 12.000 kr
Trafikansvarig 4.500 kr
Elansvarig 2.000 kr
Garageansvarig 6.000 kr
Informationsansvarig 2.000 kr
Revisorer (totalt) 1.998 kr
Styrelsemötesarvode 200 kr

Utöver ovanstående arvoden ges även ersättning för underhåll/reparation av garage etc. med 150 kr/timme efter överenskommelse med Ordförande.