/ Arkiv
Normal | Mobilanpassad | Utskriftsvänlig sida

Arkiv

Mötesprotokoll >>

Ekonomiska rapporter >>

Generera aktuell informationsmapp för utskrift >>


Förrättnings­handling 0580K-90/77 (PDF)

Samfällighetsföreningens stadgar (PDF)


Trädinventering 2014 (PDF), kartor med trädnumrering (PDF)


Skisser över p-platserna


Ritningar över gårdar och grönområden (PDF), från 1997.

Skiss över samfällighetens område (BMP)


Blankett för byte av gårdsombud (PDF)


Logotyp (GIF) för Vidingsjö IX Samfällighet.


Inventering av samfällighetens dagvattenbrunnar, genomförd 2010:

Skanskas numrering av våra garagelängor:

Garagerenovering, beslutsunderlag 2010-04-15 (lösenordsskyddad PDF)

Garagerenovering, förfrågningsunderlag 2010-02-17 (PDF)

Garagerenovering, besiktningsprotokoll 2010-01-05 (PDF)


Vindsarkiv för inaktuella dokument >>


Dokument i PDF-format kräver Acrobat Reader GetAcrobatReader Logo